Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
 
 

Intézményi pedagógiai program

Licenc egészségügyi nõvér-óvónõ részére

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS
A szerb köztársaság alkotmánya
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól
Törvény a felsőoktatásról
Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról

ISKOLÁSKOR ELŐTTI PROGRAM

ISKOLÁSKOR ELŐTTI PROGRAM

Intézményünk pedagógiai tevékenységének alapjait, 1998 óta, "A 3-7 éves gyermekek iskoláskor előtti egységes nevelési és oktatási programjá" - nak elvei képezik.

A gyermekekkel való munkák során a gyermeki természet, valamint testi és szellemi fejlődésének humanisztikus értelmezéséből indulunk ki:

 • A gyermek magában véve érték.
 • A gyermek magában hordozza a pozitiv fejlődési lehetőségeket.
 • A gyermek maga is tényezője saját fejlődésének, szocijalizációjának és nevelésének.
 • A gyermek aktiv lény.
 • A gyermek interaktiv lény.
 • A gyermek kreativ lény.
 • A gyermek fizikai, ismeretszerző, társas és érzelmei által vezérelt lény.

Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés lényegét a gyermek spontán alkotói lehetőségeinek és sajátosságainak megóvásában, ösztönzésében, fejlesztésében határozzuk meg.

Az iskoláskor előtti intézményekben a programalapok két modellen, A és B modellen keresztül kerülnek megvalósitásra.

A modell - a nyilt oktató-nevelő rendszer programkoncepciója. Kiindulópontja a gyermek mint oszthatatlan dinamikus személyiség. A nevelő saját tevékenységének megalkotója, kutatója, gyakorlója és értékelője. Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés célja, hogy a gyermek:

 • felfedezze és megismerje saját magát
 • kapcsolatokat fejlesszen, tapasztalatokat és ismereteket szerezzen más emberekről
 • ismerje meg a körülötte levő világot és bővitse a rá való hatásgyakorlás módozatait

B modell - az oktatási-nevelési gyakorlat pozitiv tapasztalataira támaszkodik. Az alapvető cél a gyermek összes lehetőségeinek átfogó fejlődése és minden szempontból történő fejlesztése a már elsajátitottak bővitése, illetve minőségi tökéletesitése mellett.
Ezen célok azon tevékenységrendszeren keresztül valósulnak meg, amely hozzájárul az egyes fejlődési jellegek, továbbá egészében a gyermeki személyiség megvalósitásához, mivel tapasztalat-és ismeretszerzésre törekednek és minden konkrét gyermek szükségleteivel összhangban valósulnak meg.

Az iskoláskor előtti intézményben az A és B modell kiválasztása csoportok szintjén történik, az óvónők szabad választása alapján.

A „Nasa radost" Iskoláskor Előtti Intézmény a Programalalpokra épitve dolgozta ki és alkalmazza a következő speciális programokat:

- Projektumok:

 1. Montessori kisiskola
 2. "A gyermekek szükségleteihez alkalmazkodó óvodai nevelés" - inklúziós program
 3. Mosolyunk őrei óvodai program
 4. Kommunikativ képességek fejlesztése a kétnyelvű csoportokban
 5. Környezetnyelvi kommunikációs képességek fejlesztése
 6. "Teddies and Bunnies" - program a kommunikációs képességek fejlesztésére angol nyelven
 7. "A gyermek, óvónő és a matematika" - program az óvónők továbbképzésére
 8. Önértékelésfejlesztési program kooperativ kommunikáció útján
 9. Easy English

- Egyéb programok:

Egy-egy épület szinten is készültek mini-programok, mint például az érzelmi egyensúly erősitése, a gyermeki kreativ kifejezőkézség ösztönzése a képzőművészeti, zenei nevelés terén, környezeti- és idegennyelv tanulás, a természet szeretetére való nevelés.

 1. Gyermekkori szimbólikus félelmek
 2. Agressziómentes kommunikációs program
 3. Stresszoldó program
 4. Óvoda az állatkertben
 5. A bölcsödés gyermekek pszihofizikai képességeinek fejlesztése
 6. Képzőművészeti játékos foglalkozások a bölcsödében
 7. A zenei élmény kifejezése spontán mozgással
 8. Az agresszió és a konfliktusmegoldás
 9. Játszadozunk
 10. Szülők iskolája szocio-edukativ program