Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
 
 
     
 

Szabadka város nagy figyelmmel fordul a legkisebbek felé, mert felismerte az első lépések jelentőségét, az iskoláskor előtti intézmények nélkülözhetetlen fejlesztő szerepét. Ezt igazolja az adat is, mely szerint városunkban az 1 és 7 éves gyermekek 42% -a részesül napközi ellátásban, mig köztársasági szinten ez 32%. Az iskolára való felkészités jelentőségét, a gyermek közösségbe való beilleszkedésének a a fontosságát bizonyitja a tény, hogy minden beiratott hatéves helyet kapott a "Naša radost" Iskoláskor Előtti Intézmény óvodáiban. Mindez egy hosszú tradició eredménye, mely Szabadkát az iskoláskor előtti intézmények bölcsőjévé avatja, mivel városunkban nyilt meg a Balkán első óvodája, 1843 szeptember 18-án.

 
     
   
 

Az első óvoda megalapitója Makk György, az első intézmény irányitója pedig Stipan Kujundžić. A nevelő-oktatói munka ebben, a részben magánóvodában magyar és német nyelven folyt a 40 gyermek részére. A város mint fenntartó 1859- től van jelen, amikor még két óvoda nyilik, számuk ettől kezdve állandóan növekszik. Az évek folyamán a gyermeklétszám 100 és 300 között váltakozott, mig 1891-ben törvény határozta meg a makszimális létszámot, ami 80 gyermeket jelentett egy óvónő felügyelete alatt.

   
     
 

Az 1915. évi jelentésből látható, hogy az óvodák nyitvatartási ideje 7-től 11-ig és 13-tól 16 óráig tartott, a munka magyar nyelven folyt, egy óvoda kivételével, ahol bunjevácul beszéltek. Az első napközi 1942-ben nyilt meg, hogy rövid időn belül még kilenc alakuljon. 1961.március 1-én Szabadka Néptestülete megszüntette az addigi magánintézményeket és megalapitotta a "Heroj Pinki" és a "Naša budućnost" Iskoláskor Előtti Intézményeket. 1971. január 1-én alakult meg az egységes intézmény a "Naša radost" Iskoláskor Előtti Intézmény.